Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2014

2924 f751 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viawetryagain wetryagain
nonpareil
7402 7bfb 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
nonpareil
jak ocalić takie jagnię które samo wilka pragnie
http://paszke.soup.io
Reposted fromimafcknlady imafcknlady vialabellavita labellavita
nonpareil
6587 f208 390
Reposted fromretaliate retaliate viawetryagain wetryagain
nonpareil
Kiedyś byłaś bardziej. Jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji

March 13 2013

0191 c505 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
nonpareil
9771 4272 390
nonpareil
9115 abd1 390
nonpareil
7963 5407 390
Reposted fromlabellavita labellavita

March 12 2013

nonpareil
9110 a2da 390
Reposted byklapkikleriihahatMagoryanpalinkapalinkakasiazuakilkaobsesji

March 09 2013

nonpareil
Nieodwzajemniona miłość to idealny, romantyczny konstrukt. Pozwala dwójce tchórzów zrealizować swoją fantazję miłosną, bez ponoszenia prawdziwych konsekwencji.
— The Romantics
Reposted fromnivea nivea vialabellavita labellavita

March 07 2013

nonpareil
Głodowanie niezwykle uszczęśliwia. Wtedy czujesz, że odnosisz wielki sukces. Wtedy masz super dobry humor. Zawsze.
— so true
Reposted bythistrumpetinmyheadiheatserverdpomylooonenataaspadamzdachujudyszainnajestem
nonpareil
4768 94cb 390
Reposted fromwhereiskaro whereiskaro viapareidolie pareidolie

February 24 2013

nonpareil
6793 2d17 390
Reposted fromwhateveer whateveer viasummerwine summerwine
nonpareil

jestem niezdecydowana. nie wiem czego chce od życia. mam czasem dziwne fazy i odchodzę bez powodu. kłócę się dla rozrywki i zbyt często ranię ludzi.

Reposted fromgdybam gdybam

February 17 2013

nonpareil
2564 b8cd 390
Reposted byAnneBonnypatrzpodnogiNormaJeaneMmizeriaadmn

February 13 2013

nonpareil
Dzień dobry, że tak pozwolę sobie skłamać od rana.
Reposted fromlabellavita labellavita
1928 39c9 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
1934 dd7f 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
nonpareil
- Medycy gadają, ze od palenia można nawet umrzeć.
- No, jak cię palą na stosie, to niewątpliwie.
— niewiemniepamiętam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl